Ze zijn in staat om het talent van het individu te ontdekken en te onderkennen.

Ze zijn in staat om het talent van het individu te ontdekken en te onderkennen.

Sinds een aantal jaren werkt de IGSD samen met Bijzonderdruk. In 2018 is Bijzonderdruk zelfstandig geworden en hebben Martin en Ineke van ‘t Veen het bedrijf overgenomen. Martin en Ineke hebben een intrinsieke motivatie om vanuit maatschappelijk oogpunt een bijdrage te leveren aan Steenwijkerland en zodoende ook aan het plaatsen van kandidaat werkzoekenden van de IGSD Steenwijkerland & Westerveld. Met enige regelmaat leggen wij een vraag neer bij Bijzonderdruk om een kandidaat werkzoekende met een zogenaamde ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ tijdelijk mee te laten werken in het arbeidsproces van Bijzonderdruk. Wij merken dat Bijzonderdruk, en Martin in het bijzonder, in staat is om het talent van het individu te ontdekken en te onderkennen en kandidaten vervolgens de kans geeft zich bij Bijzonderdruk te ontwikkelen, óf – mede dankzij het grote netwerk van Martin – ze onder de aandacht brengt bij een van zijn contacten. Kortom, een bijzondere samenwerking die wij waarderen en die we graag op dezelfde wijze voortzetten.