Privacyverklaring

 

Inleiding

Bijzonderdruk B.V.(Hierna: ‘wij’ of ‘Bijzonderdruk’),
Woldmeentherand 3
8332JE Steenwijk

Wij respecteren de privacy van al onze relaties die verbonden zijn aan ons bedrijf, zoals onze klanten, leveranciers, samenwerkingspartners en onze medewerkers. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de gewijzigde privacywet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy statement leggen wij uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben een Officer Gegevensbescherming (OG) en deze helpt u graag met vragen over privacy. U kunt hierover contact opnemen bij voorkeur via dit mailadres info@bijzondersign.nl (Met als omschrijving: ‘AVG Vragen’) of 0521 524455. U kunt dan vragen naar de heer D. Koopmans.

Wie zijn wij
Bijzonderdruk biedt de mogelijkheid om in de ruimste zin Print-, Sign- en Onlinemediaproducten en -diensten te leveren, al dan niet in combinatie met elkaar.

U kunt ons telefonisch contact met ons opnemen, schrijven, e-mailen of bezoeken op het bovengenoemd adres.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij bieden de mogelijk om onze producten bij ons te bestellen al dan niet gepersonaliseerd.

Gegevens die door u worden verstrekt:

– Als U contact opneemt met onze Front-office (online, per e-mail of telefoon) of onze locatie bezoekt verzamelen we gegevens over u.

– Wij verzamelen uw bestelgegevens zoals naam, adres (en afleveradres), e-mailadres, telefoonnummer, soort bedrijf en betaalgegevens wanneer u een offerte aanvraagt of een bestelling bij ons plaatst. Indien nodig verzamelen wij namen en adressen voor wie de bestelling of offerte is bestemd.

– Wij verzamelen ook via onze website uw naam, telefoonnummer en e-mail adres als u als u deze invult op de website onder de menukeuze ‘Offerte aanvragen’.

– Wij verzamelen ook via onze website uw naam, telefoonnummer en e-mail adres als u als u deze invult op de website onder de menukeuze ‘Contact’.

– Ook verzamelen wij via de website/mail de bestanden die door u worden gestuurd/geüpload om producten voor u te maken.

– Wij verzamelen ook uw naam en e-mailadres om incidenteel een nieuwsbrief of een reclameaanbod aan u te sturen.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw bovengenoemde gegevens (De van u ontvangen en door ons verzamelde gegevens) voor verschillende doelen.

Bestelling/Offerte/Gemaakte producten

Voor uw bestelling of offerte gebruiken wij uw gegevens om:

– Een offerte te maken;

– Een geplaatste bestelling te verwerken door onze systemen, medewerkers, bedrijfsprocessen, procedures en formulieren;

– Eventueel een geplaatste bestelling en de daarbij behorende gegevens door te geven aan andere bedrijven of samenwerkingspartners die namens ons bepaalde diensten en productie uitvoeren; – De gemaakte producten op onze locatie klaar te leggen op onze balie;

– De gemaakte producten te laten bezorgen op het door u gekozen adres.

Dit doen wij eventueel in samenwerking, al dan niet online, met vervoerders zoals DHL, Post.nl, enz.

Facturering en betaling

Voor de geleverde producten en diensten gebruiken wij uw gegevens voor de facturering en uw betaling die via onze financiële en administratieve systemen worden verwerkt.

Dit doen wij eventueel in samenwerking met online betaaldienstverleners, zoals Rabo Omnikassa, om betalingen te kunnen verwerken.

Front-office

Met de Front-office en onze accountmanagers kunt u telefonisch contact opnemen of chatten. Wij gebruiken uw verstrekte gegevens, maken en bewaren aantekeningen om u direct te kunnen ondersteunen, of later, als u ons nog een keer benadert. U helpt ons zo bij analyses t.b.v. de verbetering van onze klantenservice. Wij gebruiken hiervoor o.a. notitieblokken, e-mail of andere media ter ondersteuning van onze service.

Relatiemanagement

In onze systemen slaan wij uw gegevens op. Denk hierbij aan naam, adres, afleveradres, factuuradres, telefoonnummer en uw e-mailadres. Zo hoeven gegevens niet bij elke nieuwe handelstransactie opnieuw te worden ingevoerd. We bewaren ook gegevens over eerdere bestellingen en offertes zodat deze gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. Deze systemen worden van tijd tot tijd opgeschoond.

Wat doen wij verder nog met uw gegevens?

Marketing en Promotie –

Wij houden 5 jaar lang uw omzetgegevens vast t.b.v. van marketinganalyse, relatie- en promotieanalyse.

– We kunnen uw gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden om u zo via e-mail, direct mail, telefoon (inclusief SMS en pushnotificaties) of andere media, commerciële informatie of een aanbieding over onze producten en diensten toe te kunnen zenden. Deze informatie of aanbiedingen kunnen eventueel ook op een andere wijze zijn samengesteld, eventueel in samenwerking met een partner, en zullen dan producten of diensten van een derde aanbieder of dienstverlener kunnen bevatten.

– Wij kunnen foto’s van de resultaten van onze gemaakte producten met uw bedrijfsnaam op onze website plaatsen. Wij zullen u hierover informeren en vragen om uw toestemming. U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrieven die per e-mail worden verstuurd. Zo blijft u op de hoogte van speciale aanbiedingen en onze nieuwe of aanvullende producten en diensten. Als u er niet langer op prijs stelt om onze commerciële informatie zoals onze nieuwsbrief te ontvangen, dan kunt u ons dat altijd weten bij voorkeur via dit mailadres info@bijzondersign.nl, (met als omschrijving ‘AVG: Geen commerciële informatie meer ontvangen’) of via telefoonnummer 0521- 524455.

Reviews

We horen graag over uw ervaringen met producten, diensten en de website. Indien u ons een review geeft, bijvoorbeeld via social media, onze website of onze Frontoffice, kunnen wij een dergelijk review (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor elk doel, met dien verstande dat we uw review niet zullen gebruiken in combinatie met uw naam of andere persoonsgegevens. Enkel met uw voorafgaande en expliciete goedkeuring zullen wij uw review (of een gedeelte daarvan) samen met uw naam (of overige persoonsgegevens) die u ons hebt gegeven, verder gebruiken.

Promoties en prijsvragen

Als u meedoet aan een promotie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres, e-mailadres te geven en kan het zijn dat u eventueel ander materiaal deelt zoals foto´s. Zo kunnen we de promotie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.

Onderhoud en ontwikkeling van onze dienstverlening

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we uw gegevens eventueel gebruiken om uw deelname te vragen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Indien andere bedrijven dat onderzoek in opdracht voor ons uitvoert dan geven wij dergelijke bedrijven dan uw e-mailadres of telefoonnummer, die zich natuurlijk ook aan dit Privacybeleid moeten houden!

Fraude

Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of bijvoorbeeld een opsporingsinstantie.

Rechten

De AVG beschrijft een aantal rechten die eenieder van u heeft. We zullen ons uiterste best doen te voldoen aan deze rechten. Wij staan open voor al uw opmerkingen en suggesties! Om van uw rechten gebruik te maken kunt u hierover contact opnemen bij voorkeur via het mailadres info@bijzondersign.nl, (met als omschrijving: ‘AVG Rechten’) of 0521 524455 bellen.

Inzage

Natuurlijk kunt u altijd inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens gebruiken.

Correctie

Denkt u dat wij onjuiste gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan. U kunt hierover contact opnemen bij voorkeur via mailadres info@bijzondersign.nl, (met als omschrijving ‘AVG: Correctie Gegevens’) of 0521 524455 bellen.

Verwijderen

U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt bij voorkeur hierover contact opnemen bij voorkeur via mailadres info@bijzondersign.nl (Met als omschrijving ‘AVG: Verwijderen Gegevens’) of 0521 524455 bellen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslag van de verwerkingen

Zoals hierboven staat, verwerken wij vooral gegevens voor:

– Het uitvoeren van een wettelijke plicht;

– Het uitvoeren van een overeenkomst;

– Toestemming van de betrokken persoon.

Derde ontvangers

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven uw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van uw order of de bezorgdienst die uw order aflevert. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers.

Onze werknemers, verwerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.

Links

Op de website van Bijzonderdruk zijn mogelijk een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van die partij lezen.

Cookiestatement

BijzonderDruk maakt gebruikt van ‘cookies’ om het gebruik van de website aangenamer te maken. Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies om het gebruik van de website te onderzoeken. Hierdoor verkrijgen wij inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de website wordt gebruikt om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te maken. Deze gegevens zijn bij ons anoniem.

Welke cookies worden gebruikt op onze website?

Cookie naam Uitleg over cookie Bewaartermijn cookie
_gid Synch met de Google Analytics _gid cookie, deze bewaart per pagina een uniek, anoniem nummer op domein BijzonderDruk om de user journey te herkennen in Google Analytic Maximaal 1 dag
_ga Bewaart een uniek, anoniem nummer op domein BijzonderDruk om terugkerend bezoek te herkennen in Google Analytics Maximaal 2 jaar
_gat Gebruikt om request rate te optimaliseren Maximaal 10 minuten

Bijzonderdruk maakt gebruikt van Google Analytics-cookies

* BijzonderDruk heeft een bewerkersovereenkomst met Google

* BijzonderDruk heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd

* BijzonderDruk heeft gegevens ‘delen’ bij Google uitgezet

* BijzonderDruk maakt geen gebruik van andere Google-dienst in combinatie met Google Analytics-Cookies

Verwerkersovereenkomst

Bijzonderdruk verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant. Bijzonderdruk en de klant zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkersovereenkomst te sluiten. U kunt hierover contact opnemen via mailadres info@bijzondersign.nl (Met als omschrijving ‘AVG Verwerkersovereenkomst’) of 0521 524455 bellen met de heer Martin van ‘t Veen.